Д-р Галина Вълчева

ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ, ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЗЪБИЕТО
d-r Valcheva

Д-р Галина Вълчева завършва Факултет по дентална медицина – София през 2007 година. От март 2008 година е редовен асистент към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия”, ФДМ – Пловдив. Член е на Български зъболекарски съюз и Българско научно стоматологично дружество.

Д-р Вълчева посещава множество курсове и лекции на водещи чуждестранни специалисти в областта на денталната медицина, като особен интерес за нея представляват индиектните естетични (порцеланови) възстановявания във фронталната област и рехабилитацията на съзъбието.
От 2014 г. е сертифициран лектор на Dentsply Detrey и провежда курсове и лекции на завършили колеги.
Лекции и курсове посетени от д-р Вълчева: посещава множество курсове и лекции на водещи чуждестранни специалисти в областта на денталната медицина, като особен интерес за него представляват диектните естетични (фотополимерни) възстановявания във фронталната област на съзъбието.

Лекции и курсове, посетени от Д-р Вълчева:

 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия

Галерия Дипломи и Сертификати