Керамични фасети

Потребността на пациентите от високо естетични и в същото време биологични решения на здравен проблем води до голямо развитие на козметичната дентална медицина и в частност на порцелановите фасети. Чрез тях може да се постигне естествен вид на възстановяваните зъби и в същото време дълготраен във времето резултат. Порцелановите фасети представляват тънка керамична пластинка, която се залепва по специална методика за предната повърхност на зъбите. Правилно планирани и циментирани керамичните фасети не създават проблеми, свързани с отчупване на части от тях или отлепяне от зъба.
 
Чрез порцеланови (керамични) фасети може да се:
  - Промени трайно цвета на зъбите
  - Промени формата на зъбите
  - Промени позицията на зъбите
  - Затворят диастеми и треми (разстояния ) между зъбите

 
Етапите, през които се преминава по време на лечение с порцеланови фасети са:
  - Диагносична фаза, включваща: фотодокументация, анализ на меки тъкани, анализ на зъбите и междучелюстни съотношения, фонетичен анализ, вземане на предварителни, диагностични отпечатъци за изготвяне на диагностични гипсови модели и диагностичен восъчен моделаж (wax up)
  - Пренасяне на бъдещия проект на новата усмивка в устата на пациента от временна пластмаса за одобрение и евентуални корекции от негова страна (в този етап зъбите на пациента не се пилят!) Ако пациента не се хареса може да не продължи лечението с порцеланови фасети и да си остане със своите зъби във вида, в който са били в началото на диагностичната фаза. При одобрение на новият дизайн на усмивката се преминава в следващата фаза.
  - Подготовка(пилене) на зъбите в границите на емайла за порцеланови фасети
  - Снемане на отпечатъци за пренасяне на информацията от устата в зъботехническата лаборатория
  - Изготвяне на временни пластмасови фасети
  - Изготвяне на порцелановите фасети в зъботехническа лаборатория
  - Циментиране на готовите фасети върху подготвените за това зъби
  - Фотодокументиране на полученият резултат

Галерия керамични фасети

Преди

преди

След

след

Преди

преди

След

след

Преди

преди

След

след

Преди

преди

След

след

Преди

преди

След

след