Зъбни импланти

Зъбните импланти са предназначени за заместване на единичен или няколко загубени зъба. В определени случаи е възможно поставяне на имплант веднага след изваждане на естествения зъб. В повечето случаи се изчаква заздравяване на раната и образуване на нова кост.
 
За да бъде поставен зъбен имплант е необходимо внимателно клинично изследване и допълнително изследване на ортопантомография и триизмерна – лъчевоконусна томография(3D скенер). На базата на тези анализи се определя размерът на импланта и съотншението му спрямо съседните анатомични структури.
 
Поставянето на имплант е свързано с лека хирургична манипулация, при кято той ( импланта) се поставя в определеното за него място в коста. Венецът върху него се зашива и имплантът остава покрит, без да се натоварва, за различен период от време ( т.е. в момента на поставяне на импланта в устната кухина няма зъб). Това е времето, в което имплантът се остеоинтегрира, т.е. заобикаля се плътно от здрава кост, за да може да понесе бъдещото дъвкателно натоварване.
 
Пълноценно остеоинтегрираният имплант/и се разкрива/т, взема се отпечатък от челюстта или челюстите и в зъботехническата лаборатория се изработва коронка, мост или протезна конструкция, която се фиксира върху разкрития/тите имплант/и. Така създадената композиция – зъбен имплант + коронка/мост/протеза е готов да служи дълги години на пациента.
 
Материалите, от които са изработени зъбните импланти са биологично поносими и не са предпоставка за предизвикване на алергии или „отхвърляне” от организма на пациента.За удължаване на живота им в устната кухина е необходимо да се полагат грижи за тях, свързани с перфектна орална хигиена. Тютюнопушенето е фактор, който намалява успеха на лечение със зъбни импланти.

Галерия зъбни импланти

Преди

преди

След

след