Др. Вълчева и Др. Търпоманов

Основната философия на нашата практика е минимално инвазивното лечение.

Инвестираме в посещението на лекции, курсове и в закупуването на най-новите технологии, с цел възвръщането и съхранението на денталната естетика и функция по възможно най-минимално инвазивен начин. Стремим се да щадим максимално естествените зъби на пациентите, като избягваме процедури като предварително умъртвяване и пилене на живи и запазени зъби за цели (обвивни) корони. Винаги, когато е възможно залагаме на щадящите фотополимерни и изцяло керамични възстановявания (фасети, инлей, онлей, овърлей), а при липсващи зъби – на дентални импланти. Отнасяме се с особено внимание и към здравето на зъбодържащия апарат – венците и поддържащата зъбите кост.

В нашата практика наблягаме на едно доста пренебрегвано направление в денталната медицина – профилактиката, не само при деца, но и при възрастни. Правилно насочената профилактична програма към конкретния пациент представлява най-ефективния начин за съхранението на естествените и възстановените зъби, както и на зъбните импланти.
Нашият екип държи на точността и цени времето на пациентите. Отделяме достатъчно внимание на всеки и се стремим да спестим излишното губене на време в чакалнята.