Д-р Седеф Рахавалиева

ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
d-r Rahavalieva

Д-р Седифе Рахвалиева завършва "Факултет по дентална медицина" – София през 2009 година. Член е на Български Зъболекарски Съюз и на Българско Дружество по Пародонтология и Орална Имплантология. От 2009 до 2012 г., Д-р Рахвалиева работи като лекар по дентална медицина в Пародонтологични клиники – Д-р Йосифова, София. От края на 2012 г. развива самостоятелна дентална практика. Професионалните интереси на Д-р Рахвалиева са свързани главно с лечението на пародонталните заболявания и зъбната имплантология.

Лекции и курсове, посетени от Д-р Рахавалиева:

 • Курс по пародонтология "Пародонтология - защо? Кога и къде се налага в имплантологията? Клинични случаи"Д-р Силвио Валерио
 • Естетичен калейдоскоп Проф. Мишел Мание
 • Лекционен курс "Запазване или екстракция на зъб", "Магията на МТА", "Как да ръководим денталната практика" Д-р Ян Бергманс
 • Лекционен и практически курс "Оклузия" Д- р Селар Франсис
 • Лекционен и практически курс по пародонтология "Костна хирургия" Проф. Марк Данан
 • Лекционен и практически курс по пародонтология "Муко - гингивална пародонтална хирургия"Проф. Марк Данан
 • Международен конгрес по естетична стоматология
 • Лекция "Имплантология, протезиране върху импланти и костозаместване"Д-р Винсент Морган
 • "Диагностика. План на лечение. Консервативно лечение на пародонталните заболявания" Проф. Марк Данан
 • Есенен учебен семинар Д-р Ирина Кибенко, Д-р Иван Минчев, Д-р Росен Венелинов
 • Пролетен учебен семинар Д-р Людмила Бойко, Д-р Петър Дучев, Д-р Росен Венелинов
 • Лекционен курс "Кое е актуално в модерната стоматология и кое не!" Проф. Марко Ферари
 • Международен конгрес на ICMS 2007, Съвременен аспект на естетичната дентална практика