Д-р Йордан Търпоманов

ДИРЕКТНИ ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВИЯВАНИЯ ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
d-r Tarpomanov

Д-р Йордан Търпоманов завършва Факултет по дентална медицина – София през 2005 година. От 2007 година е редовен асистент към катедра "Детска дентална медицина", ФДМ – Пловдив. Член е на Български зъболекарски съюз, Българско научно стоматологично дружество и Асоциация на лекарите по детска дентална медицина в България. Д-р Търпоманов посещава множество курсове и лекции на водещи чуждестранни специалисти в областта на денталната медицина, като особен интерес за него представляват директните естетични (фотополимерни) възстановявания във фронталната област на съзъбието.

Научните интереси на Д-р Търпоманов са свързани с лечението на заболяванията на зъбната пулпа на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие, с реализирани научни участия и публикации по тази тематика.
Д-р Търпоманов е автор на първия публикуван в България случай на ревитализация („съживяване”) на умътвен постоянен детски зъб с незавършено кореново развитие.

Лекции и курсове, посетени от Д-р Търпоманов:

 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Дискретни Естетични Възстаноовявания - Теория и практика Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия
 • Съвременна Ендодонтия Проф. Симоне Грандини
  Италия

Галерия Дипломи и Сертификати